Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych

Zadania każdego rozdzielacza hydraulicznego są niemal identyczne, zaś z wyglądu różnią się jedynie nieco inną obudową. Hydrauliczne rozdzielacze suwakowe są najdłużej znane i są stosowane w większości maszyn dostępnych na rynku. Tutaj cała praca wykonywana jest przez suwak, który porusza się wewnątrz cylindra. Suwak jest sterowany elektrycznie, hydraulicznie lub mechanicznie. Jego zadaniem jest otwieranie lub zamykanie przepływu cieczy. Regeneracja tego typu rozdzielaczy hydraulicznych jest zazwyczaj skomplikowana i czasochłonna. Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych podobnie jak regeneracja pompy hydraulicznej, oba muszą być zdemontowane, wyczyszczone i nasmarowane. Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych jest również skomplikowana i czasochłonna. Rozdzielacze hydrauliczne składają się z kilku zaworów, które mogą być zarówno otwarte jak i zamknięte. Z tego powodu nazywane są zaworami „spool”. Co do zasady, w większości przypadków nie mogą być demontowane i ponownie montowane z powodu obecności uszczelek i ich kruchości.

Metoda 1: Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych z otwartymi zaworami (Rysunek 1):

Zdemontować rozdzielacz hydrauliczny z maszyny, w której jest zainstalowany, jeśli to konieczne, oczyścić wszystkie elementy używając benzyny lub nafty do czyszczenia części metalowych itp. co najmniej kilkakrotnie przepłukać je bieżącą wodą. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchnie uszczelniające, nasmarować współpracujące elementy specjalnym olejem silnikowym (SAE 10 lub SAE 20) i złożyć je po prawidłowym montażu.

Metoda 2: Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych z zamkniętymi zaworami 

Zdemontować rozdzielacz hydrauliczny z maszyny, w której jest zainstalowany, w razie potrzeby oczyścić wszystkie elementy używając benzyny lub nafty do czyszczenia części metalowych itp. przepłukać je co najmniej kilka razy bieżącą wodą. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni uszczelniających i ponownie nasmarować je przy użyciu specjalnego oleju silnikowego (SAE 10 lub SAE 20) przed ponownym montażem.

Metoda 3: Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych bez zaworów otwierających/zamykających Metoda ta jest odpowiednia dla rozdzielaczy, które nie posiadają żadnych zaworów, jak np. zawór sterujący w układzie kierowniczym. Nie należy demontować tych rozdzielaczy, a jedynie regularnie je czyścić i smarować. To da dobre rezultaty za każdym razem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *