Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstw? 

Audyt energetyczny to diagnoza zużycia energii w przedsiębiorstwie. Pozwala określić, w jakich obszarach zużycie energii jest nieefektywne lub gdzie następuje utrata energii, którą można by zaoszczędzić lub wykorzystać w innym procesie. Audyt taki powinien być przeprowadzony przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy, posiadający wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu takich audytów lub przez eksperta audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność przedsiębiorcy.

Celem tego typu oceny jest wskazanie działań, które mogą poprawić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem oszczędności energii. Ocena powinna uwzględniać obecną sytuację i zawierać sugestie dotyczące poprawy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich redukcji lub ponownego wykorzystania; poprawy jakości pierwotnych źródeł energii; redukcji emisji gazów cieplarnianych; oraz wszelkich innych środków, które poprawiają ochronę środowiska i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przyczynia się lepszej efektywności energetycznej. 

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa – na czym polega?

Audyty energetyczne są ważne dla przedsiębiorstw, których działalność wiąże się ze znacznym wykorzystaniem zasobów i energii, a także dla przedsiębiorstw, których działalność podlega obowiązkowym audytom (np. podlegających przepisom o ochronie środowiska). Efektem audytu energetycznego mogą być zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej (na przykład poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł), zmiany procesów lub sprzętu, czy też włączenia nowych technologii. Może również dostarczyć informacji, czy wdrożenie pewnych zaleceń miałoby sens pod względem finansowym (na przykład ze względu na dotacje).

Audyty energetyczne wykorzystywane są w różnych dziedzinach, m.in:

  • W dziedzinie efektywności energetycznej, audyty energetyczne są wykorzystywane do identyfikacji możliwości zmniejszenia zużycia i poprawy wydajności budynków, procesów i transportu. Wyniki audytu mogą być wykorzystane do opracowania strategii osiągnięcia większej efektywności energetycznej.
  • W dziedzinie zrównoważonego rozwoju, audyty energetyczne są używane do identyfikacji możliwości redukcji zanieczyszczeń i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wyniki audytu mogą być wykorzystane do opracowania strategii osiągnięcia większego zrównoważenia.
  • W dziedzinie zarządzania śladem węglowym, audyty energetyczne są używane do identyfikacji możliwości redukcji emisji do atmosfery (gazów cieplarnianych), zwłaszcza emisji CO2 wynikających z działalności człowieka, takich jak produkcja energii elektrycznej i transport (patrz ślad węglowy). Wyniki audytu mogą być wykorzystane do opracowania strategii osiągnięcia niższego śladu węglowego.

Celem audytu energetycznego jest:

-ustalenie źródeł zużycia energii;

-pomiar tego zużycia;

-określenie możliwości redukcji odpadów i strat;

-wypracowanie zaleceń dotyczących sposobów redukcji odpadów i strat;

-ustalenie, czy należy dokonać jakichkolwiek inwestycji w celu zmniejszenia odpadów i strat;

-określenie, czy należy wprowadzić jakiekolwiek nowe technologie.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii elektrycznej

W kontekście oszczędzania energii, audyt energetyczny to szczegółowa analiza zużycia energii przez firmę, budynek lub inną organizację. Wyniki są wykorzystywane do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności. Firma uzyskuje informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii.

Oprócz oszczędności finansowych, audyt energetyczny może również prowadzić do korzyści środowiskowych, takich jak zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Na przykład, przedsiębiorstwo, które zmniejsza swój ślad węglowy, przyczynia się również do zmniejszenia globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Zakres audytu energetycznego może się znacznie różnić w zależności od potrzeb firmy lub organizacji wykonującej go. Mała firma może potrzebować tylko kilku godzin na wykonanie wstępnego audytu, podczas gdy duża może potrzebować dni lub tygodni na wykonanie jednego etapu w ich ogólnym planie. Audyty energetyczne są wykonywane w celu określenia aktualnego zużycia energii przez firmę lub organizację i zidentyfikowania możliwości jego zmniejszenia. Analiza ta jest zazwyczaj przeprowadzana przez eksperta, który został przeszkolony w tej dziedzinie, takiego jak audytor energetyczny lub analityk wydajności budynku.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *