Etapy regeneracji pompy hydraulicznej

1. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności, których lokalizacja określa rodzaj koniecznej naprawy. Jeśli znajdziesz nieszczelność w komorze cylindrycznej, nie jest ona krytyczna i nie wymaga natychmiastowej interwencji. Jeśli znajduje się on w zaworach zwrotnych lub dławnicach, po sprawdzeniu, że na drodze przepływu oleju nie ma żadnego ciała obcego, można go bezpiecznie zignorować do czasu całkowitego ustania. W innych przypadkach, jeśli podczas obrotu z komory silnika dochodzi głośny lub słyszalny bulgot, należy natychmiast podjąć niezbędne działania, aby uniknąć awarii pompy hydraulicznej. 

2. Upewnić się, że jednostka napędowa była wyłączona przez co najmniej 10 minut, aby przy ponownym rozpoczęciu pracy ciśnienie w cylindrach układu hydraulicznego/elementach układu było minimalne, gdy pompa jest zdemontowana. 

3. Przed rozebraniem uszkodzonej pompy hydraulicznej należy ją schłodzić; nie wolno dopuścić do całkowitego ostygnięcia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z ponownym złożeniem urządzenia. 

4. Kolejnym krokiem jest otwarcie pokrywy jednostki napędowej i demontaż górnej części bloku silnika, w której znajduje się system łożysk do napędzania koła pasowego lub kół zębatych z adapterem umożliwiającym zamontowanie go na wale generatora, który należy najpierw zdemontować. 

5. Po usunięciu wszystkich elementów z wnętrza samochodu, należy zdjąć metalowe pasy z ich kół pasowych, dokładnie oczyścić je za pomocą WD-40, aby usunąć pozostałości starego oleju lub smaru, a następnie nasmarować je nowym smarem wysokiej jakości przed ponownym zamontowaniem kół pasowych na ich kołach pasowych, nie dokręcając ich zbyt mocno, ponieważ spowoduje to szybkie zużycie paska. 

6. Następnym krokiem jest otwarcie obudowy uszczelki olejowej (zwykle nazywanej „skrzynką”), w której znajduje się pompa; zwykle znajduje się ona na końcu, gdzie jest wirnik, dość blisko niego lub na jego drugim końcu, w zależności od producenta i modelu zestawu naprawczego. 

7. Odkręcić śruby za pomocą klucza dynamometrycznego, które zabezpieczają obudowę (lub pokrywę) tej części, uważając, aby nie rozlać zawartego w niej oleju smarującego; upewnić się, że na drodze demontażu lub wymiany nie ma żadnych ciał obcych przed zamknięciem wszystkich pokryw wykonanych lub części metalowych zawierających łożyska i wały. 

8. Wszystkie części wewnętrzne muszą być wyjęte ze swoich obudów przed przystąpieniem do naprawy tych elementów, jeżeli są one zużyte poza granicami tolerancji. W przypadku wewnętrznego zużycia, konieczne jest wyjęcie łożysk z ich gniazd i zastąpienie ich nowymi. W przypadku, gdy nie ma dostępnych elementów, które można zastosować jako zamiennik danej uszkodzonej części, należy zakupić nową, ale może to być kosztowne, ponieważ części te prawie nigdy nie znajdują się w magazynie i muszą być zamawiane bezpośrednio u dostawcy lub producenta. 

9. Jeżeli wszystko jest gotowe, należy ostrożnie otworzyć pokrywę obudowy używając specjalnego klucza do otwierania tego typu zestawów naprawczych i zdemontować wszystkie części podnosząc je do góry po uprzednim oznaczeniu, gdzie się znajdują, aby nie zostały pomieszane w przypadku nieprawidłowego ponownego montażu, co może doprowadzić do całkowitego oddzielenia od pompy zasilacza. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *