BHP – zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP kluczem do prawidłowego działania każdego przedsiębiorstwa

Skrót „BHP” spotyka się przy różnych okazjach. Możemy odwiedzić sklep BHP, kupić artykuły BHP takie (np. odzież roboczą czy buty robocze). We wszystkich zakładach pracy powinien być również jasno określony zbiór zasad BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. To dzięki nim zarówno pracodawca, jak i jego pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i nie tylko, mogą czuć się pewnie i komfortowo w miejscu pracy.

BHP – zakres pojęcia. Z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać pracownicy? BHP Katowice

BHP to praktyka ochrony ludzi przed szkodą. Jest to termin używany w zakładach pracy, a także w zdrowiu publicznym, opiece medycznej i transporcie. BHP może być również regulowane przez prawo.

Cele BHP obejmują wspieranie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, zachęcanie do bezpiecznych zachowań, uwzględnianie różnic indywidualnych, wdrażanie planów skutecznego zarządzania ryzykiem oraz ciągłe doskonalenie systemu. Zalicza się do niego także ocena ryzyka zawodowego, zasady ochrony przeciwpożarowej. Zasady BHP obowiązują zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i wśród pracowników niższego szczebla.

Systemy zarządzania BHP mają na celu zapobieganie urazom lub chorobom wynikającym z wypadków, chorobom spowodowanym wykonywaniem pracy (choroba zawodowa) lub narażeniu na zagrożenia w miejscu pracy. System zarządzania BHP można zdefiniować jako systematyczne podejście integrujące główne elementy identyfikacji zagrożeń (ocena ryzyka zawodowego), a także wdrożenie kontroli zagrożeń, zgodność z przepisami oraz udział pracowników.

Istnieją dwie główne kategorie zagrożeń, które mogą dotyczyć pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy:

  1. Zagrożenia fizyczne – należą do nich czynniki chemiczne (np. azbest) lub czynniki fizyczne (np. hałas).
  2. Zagrożenia psychospołeczne – stresory takie jak: brak kontroli nad procesami pracy lub narażenie na przemoc w miejscu pracy; mobbing; molestowanie; praca zmianowa; długie godziny pracy; monotonne zadania. Mogą to być również stresory psychologiczne takie jak: strach przed przemocą ze strony klientów; wysoki poziom odpowiedzialności za innych itd.

Szkolenia BHP Katowice – dlaczego są tak ważne? Jak zadbać o bezpieczne warunki pracy na terenie zakładu?

Szkolenia BHP to świetny sposób na ochronę pracowników, ale nie każdy wie, jak się za to zabrać. Kiedy przeprowadzić szkolenia wstępne BHP, a kiedy jest czas na szkolenie okresowe BHP? Jak powinno wyglądać odpowiednie szkolenie w obszarze BHP? Jakich specjalistów zatrudnić do przeprowadzenia go?

W sprawie szkolenia BHP, pierwszym krokiem jest ocena tego, czego potrzebujemy. Czy ma ono dotyczyć polityki bezpieczeństwa i higieny pracy czy może szkoleń w konkretnych obszarach? Na przykład, czy nasi pracownicy potrzebują szkolenia w zakresie obsługi maszyn lub dźwigania ciężkich materiałów?

Ważne jest również rozważenie, kto będzie przeprowadzał szkolenie i ile czasu ma do dyspozycji. Niektóre firmy mogą uznać, że łatwiej jest przeszkolić swoich przełożonych i kierowników niż całą załogę. 

Warto zauważyć, że oceny ryzyka związanego z BHP są często wymagane przez prawo, więc jeśli nie jesteśmy pewni, jakiego rodzaju szkolenia potrzebujemy, w Internecie znajdziemy wiele materiałów na ten temat. Możemy też skontaktować się z konkretną firmą – specjaliści na pewno podpowiedzą, na czym się skupić i wyjaśnią, na czym polega przeprowadzenie takiego szkolenia.

Typy szkoleń z zakresu BHP Katowice – jakie szkolenie można zamówić?

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy można przeprowadzić różne szkolenia. Mogą to być wspomniane wcześniej szkolenia wstępne BHP czy szkolenie okresowe BHP. Mogą się one jednak skupiać m.in. na takich aspektach jak:

  • ocena ryzyka zawodowego na danych stanowiskach pracy,
  • doradztwo w zakresie bhp ppoż,
  • szkolenie z pierwszej pomocy,
  • przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

Szkolenie może być kierowane zarówno do pracodawców, pracowników zatrudnionych w firmie, jak i praktykantów czy stażystów.

Artykuł powstał przy współpracy z zespołem specjalistów z zakresu prawa pracy i bhp http://stbconsulting.pl , oferujących m.in. szkolenia, porady i audyty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *